מערכת שעות

א - ד
יום א'
16:30 - 17:30 מגרשי קט רגל
ה - ח
יום א'
17:40 - 18:40 מגרשי קט רגל