מערכת שעות

ג - ה
יום ג'
16:15 - 17:00 מגרש מקורה בי"ס
יום ה'
16:15 - 17:00 מגרש מקורה בי"ס