מערכת שעות

מנויים
יום א'
17.00 - 22.00 חדר כושר
יום ב'
17.00 - 19.00 חדר כושר
06.00 - 10.00 חדר כושר
יום ג'
17.00 - 22.00
06.00 - 10.00 חדר כושר
יום ד'
17.00 - 19.00 חדר כושר
06.00 - 10.00 חדר כושר
יום ה'
17.00 - 22.00 חדר כושר
06.00 - 10.00 חדר כושר
יום ו'
13.00 - 16.00 חדר כושר
06.00 - 10.00 חדר כושר
יום שבת
10.00 - 14.00 חדר כושר
חדר כושר נערים-נערות ד-ה
יום ב'
19.00 - 19.45 חדר כושר
יום ד'
19.00 - 19.45 חדר כושר
חדר כושר נערים-נערות ו-ח
יום ב'
19.45 - 20.30 חדר כושר
יום ד'
19.45 - 20.30 חדר כושר