היום יום ד' 10.11.2021, לא יתקיימו חוגי קרמיקה עם דינה פורת, על שיעורי השלמה תצא הודעה