הסדרי נגישות במתנ"ס:

הסדרי נגישות מתנ"ס גדרות - האשל פינת הדקל מושב עשרת.

חניות נכים – קיימות 2 חניות המיועדות לנכים בחניית מרכז היום לקשיש הסמוך למתנ"ס.  בנוסף, קיימת חנית נכים בחניון המועצה

דרכי גישה – קיים שביל מחניית הנכים אל מבנה המרכז הקהילתי.

כניסות – קיימת כניסה מונגשת למבנה.

אזורי המתנה – קיים אזור המתנה נגיש בכניסה למבנה.

דלפקי השירות - מונגשים וכוללים מכשיר עבור לכבדי שמיעה

שירותי נכים – קיימים שירותי נכים מונגשים.

מעליות – מבנה חד קומתי ללא צורך במעליות.

עזרים טכנולוגיים למוגבלויות שמיעה – קיים בעמדת המזכירה בכניסה למבנה.

עזרים טכנולוגיים למוגבלויות ראייה – לא קיימים כרגע, בתהליך הנגשה.

נגישות המוקד הטלפוני – המרכזייה הינה מרכזיה נגישה.