בשל פעילות בית הספר של החגים והחופש הגדול,

צהרוני המתנ"ס לא יפעלו במסגרת ימים ארוכים בחופשים השונים ושעות הפעילות יהיו כבכל ימות השנה.

במידה ויופעלו ימים ארוכים של הצהרון מסיבה כזו או אחרת, יתומחרו ימים אלו בנפרד.