רישום לצהרוני המתנ"ס ומעון גדרות, לשנת תשפ"ב

ההרשמה לצהרונים ולמעון גדרות לשנת תשפ"ב תיפתח במקביל לפתיחת הרישום לגנים.

על מנת להירשם יש לשלם מקדמה, לאחר תשלום המקדמה ישלח אליכם הסכם רישום אותו יש להחזיר מלא וחתום.

ללא הסכם חתום לא ניתן יהיה לסיים את תהליך הרישום.

צהרונים - תשלום מקדמה 

מעון - תשלום מקדמה ודמי רישום